Complaints

  1. Kupujący ma 14 dni na zwrot towaru na swój koszt.
  2. Wszelkie koszta związane z wysyłką lub zwrotem czy rezygnacją z towaru pokrywa kupujący.
  3. Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i 90 dni na zwrot gotówki na konto w formacie IBAN.
  4. Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres contact@balticfetishfactory.com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu.
  5. Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia oraz przyczynę reklamacji ( krótki opis ).
  6. O wyniku reklamacji poinformujemy wysyłając wiadomość na podany w zgłoszeniu adres e-mail.